UA-30497936-1

Vår policy

Personuppgiftspolicy

Vi lämnar inte ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra
uppgifter om våra kunder till tredje part i marknadsföringssyfte,
för statistisk bearbetning eller liknande.
Våra kunders uppgifter behandlas alltid konfidentiellt (inga namn för referenser lämnas ut).
Informationen använder vi endast för att kunna handlägga beställningar.

Powered By OpenCart
Alfapal AB © 2018